Over mij

Mijn visie

Ik wil u van harte bedanken voor de interesse die u in mijn bedrijf toont. Met plezier licht ik mijn visie op zowel professioneel als persoonlijk vlak even toe. Mijn vrouw en ikzelf geven elke dag opnieuw het beste van onszelf en willen onze kinderen en naasten inspireren om hun eigen dromen na te streven. We zijn er rotsvast van overtuigd dat als een mens doet wat hij graag doet, hij op ieder niveau en op welk moment dan ook een volmaakter leven leidt.

Kristof Caty

(Water)bouwwerken als rode draad in familiegeschiedenis

Tijdens mijn kinderjaren groeide ik op tussen grote bouwmachines. Mijn ouders waren sinds het begin van de jaren ’80 conciërges bij een gerenommeerde firma die zich tot op de dag van vandaag nog op waterbouwkundige werken toespitst.

We woonden op de bedrijfssite, waar ik bijgevolg mijn hele jeugd heb doorgebracht. Mijn vader, een unieke self-made man, beschikt over uitzonderlijke technische kennis om machines te bedienen en allerhande complexe projecten tot een goed einde te brengen.

hei en baggerwerken
grond afbraak werken

Vaderfiguur als inspiratie

Als kleine jongen keek ik enorm naar mijn vader op en ontwikkelde ik, mede dankzij zijn invloed, een passie voor allerhande machines en bouwvoertuigen. Denk maar aan graafmachines, kabelkranen, wielladers, vrachtwagens, schepen en nog veel meer. Mijn vader is nog steeds de bewonderenswaardige man van wie ik blijf bijleren.

Elektromechanica & ruime praktijkkennis

Later studeerde ik elektromechanica en startte ik mijn carrière bij een firma die in grond– en afbraakwerken gespecialiseerd was. Daar bouwde ik eerst praktijkkennis in de garage op.

In een mum van tijd wist ik wat er zich allemaal onder de motorkap van allerhande machines bevond. Voor pechverhelping kwam ik op verschillende werven langs en niet veel later zette ik de stap naar bouwmachines en bouwvoertuigen bedienen.

grondwerken
bijgebouw slopen

Van afbraakwerken tot grondverzet

Uiteindelijk keerde ik terug naar de firma waar ik als kind opgroeide en legde ik mij verder toe op grondverzetmachines en hijskranen bedienen.

Dat doe ik zowel op land als vanop pontons in het water. Ik ben een onverzettelijke werkkracht voor diverse waterbouwkundige projecten. Daarbij komen vele bedrijfstakken aan bod, waaronder hei-, afbraak-, beton-, oeververdedigings-, montage- en baggerwerken en grondverzet. Daarnaast laad ik schepen in of los ik die.

Inmiddels zijn we ruim achttien jaar verder en kan ik als uitvoerder en werfleider van een bekwaam team op heel wat leerrijke ervaringen terugblikken. Ik besloot Beeckkri bv op te richten om u vanuit mijn vakgebied een waaier aan mogelijkheden te kunnen bieden.